MEBLE biurowe

szafa metalowa Sbm 101 M lx

szafa metalowa Sbm 101 M lx

netto: 827,00 zł
(brutto: 1 017,21 zł)
regał biurowy na segregatory RZ 101 lx

regał biurowy na segregatory RZ 101 lx

netto: 560,00 zł
(brutto: 688,80 zł)
szafa kartotekowa Szk 301 st

szafa kartotekowa Szk 301 st

netto: 1 504,00 zł
(brutto: 1 849,92 zł)
szafa skrytkowa na telefony WSS 05

szafa skrytkowa na telefony WSS 05

netto: 1 060,00 zł
(brutto: 1 303,80 zł)
szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 10

szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 10

netto: 1 602,00 zł
(brutto: 1 970,46 zł)
szafa skrtkowa na telefony komórkowe WSS 20

szafa skrtkowa na telefony komórkowe WSS 20

netto: 3 114,00 zł
(brutto: 3 830,22 zł)
szafa skrytkowa ana telefony komórkowe WSS 30

szafa skrytkowa ana telefony komórkowe WSS 30

netto: 4 595,00 zł
(brutto: 5 651,85 zł)
szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 35

szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 35

netto: 5 423,00 zł
(brutto: 6 670,29 zł)
szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 50

szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 50

netto: 7 592,00 zł
(brutto: 9 338,16 zł)
szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 55

szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 55

netto: 8 347,00 zł
(brutto: 10 266,81 zł)
szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 60

szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 60

netto: 9 077,00 zł
(brutto: 11 164,71 zł)
szafa skrytowa na telefony komórkowe WSS 80

szafa skrytowa na telefony komórkowe WSS 80

netto: 11 986,00 zł
(brutto: 14 742,78 zł)
szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 90

szafa skrytkowa na telefony komórkowe WSS 90

netto: 13 703,00 zł
(brutto: 16 854,69 zł)
szafa metalowa Sbm 102 M lx

szafa metalowa Sbm 102 M lx

netto: 1 275,00 zł
(brutto: 1 568,25 zł)
szafa metalowa Sbm 103 M lx

szafa metalowa Sbm 103 M lx

netto: 996,00 zł
(brutto: 1 225,08 zł)
szafa metalowa Sbm 107 M lx

szafa metalowa Sbm 107 M lx

netto: 1 166,00 zł
(brutto: 1 434,18 zł)
szafa metalowa Sbm 201 M lx

szafa metalowa Sbm 201 M lx

netto: 1 168,00 zł
(brutto: 1 436,64 zł)
szafa metalowa Sbm 202 M lx

szafa metalowa Sbm 202 M lx

netto: 1 269,00 zł
(brutto: 1 560,87 zł)
szafa metalowa Sbm 203 M lx

szafa metalowa Sbm 203 M lx

netto: 1 400,00 zł
(brutto: 1 722,00 zł)
szafa metalowa Sbm 212 M lx

szafa metalowa Sbm 212 M lx

netto: 1 560,00 zł
(brutto: 1 918,80 zł)
szafa metalowa Sbm 204 M lx

szafa metalowa Sbm 204 M lx

netto: 1 585,00 zł
(brutto: 1 949,55 zł)
szafa metalowa Sbm 213 M lx

szafa metalowa Sbm 213 M lx

netto: 1 837,00 zł
(brutto: 2 259,51 zł)
szafa metalowa Sbm 206 M lx

szafa metalowa Sbm 206 M lx

netto: 1 646,00 zł
(brutto: 2 024,58 zł)
szafa metalowa Sbm 215 M lx

szafa metalowa Sbm 215 M lx

netto: 1 460,00 zł
(brutto: 1 795,80 zł)
nadstawka do szafy metalowej Sbm 801 M lx

nadstawka do szafy metalowej Sbm 801 M lx

netto: 619,00 zł
(brutto: 761,37 zł)
szafa metalowa Sbm 210 M lx - drzwi chowane

szafa metalowa Sbm 210 M lx - drzwi chowane

netto: 2 039,00 zł
(brutto: 2 507,97 zł)
szafa metalowa Sbm 211 M lx drzwi chowane

szafa metalowa Sbm 211 M lx drzwi chowane

netto: 2 272,00 zł
(brutto: 2 794,56 zł)
szafa żaluzjowa Sbm 105 M 1000 mm szer

szafa żaluzjowa Sbm 105 M 1000 mm szer

netto: 1 275,00 zł
(brutto: 1 568,25 zł)
szafa żaluzjowa Sbm 109 M 1200 mm szer

szafa żaluzjowa Sbm 109 M 1200 mm szer

netto: 1 437,00 zł
(brutto: 1 767,51 zł)
szafa żaluzjowa Sbm 208 M 1000 mm szer

szafa żaluzjowa Sbm 208 M 1000 mm szer

netto: 1 861,00 zł
(brutto: 2 289,03 zł)
szafa żaluzjowa Sbm 217 M 1200 mm szer

szafa żaluzjowa Sbm 217 M 1200 mm szer

netto: 2 097,00 zł
(brutto: 2 579,31 zł)
szafa żaluzjowa Sbm 218 M 1000 mm szer

szafa żaluzjowa Sbm 218 M 1000 mm szer

netto: 2 120,00 zł
(brutto: 2 607,60 zł)
szafa żaluzjowa Sbm 219 M 1200 mm szer

szafa żaluzjowa Sbm 219 M 1200 mm szer

netto: 2 155,00 zł
(brutto: 2 650,65 zł)
nadstawka żaluzjowa Sbm 404 M 1000 mm szer

nadstawka żaluzjowa Sbm 404 M 1000 mm szer

netto: 910,00 zł
(brutto: 1 119,30 zł)
nadstawka żaluzjowa Sbm 406 M 1200 mm szer

nadstawka żaluzjowa Sbm 406 M 1200 mm szer

netto: 1 051,00 zł
(brutto: 1 292,73 zł)
szafa metalowa Sbm 101 st

szafa metalowa Sbm 101 st

netto: 931,00 zł
(brutto: 1 145,13 zł)
szafa metalowa Sbm 103 st

szafa metalowa Sbm 103 st

netto: 1 123,00 zł
(brutto: 1 381,29 zł)
szafa metalowa Sbm 107st

szafa metalowa Sbm 107st

netto: 1 166,00 zł
(brutto: 1 434,18 zł)
szafa metalowa Sbm 201 st

szafa metalowa Sbm 201 st

netto: 1 086,00 zł
(brutto: 1 335,78 zł)
szafa metalowa Sbm 202 st

szafa metalowa Sbm 202 st

netto: 1 180,00 zł
(brutto: 1 451,40 zł)
szafa metalowa Sbm 203 st

szafa metalowa Sbm 203 st

netto: 1 157,00 zł
(brutto: 1 423,11 zł)
szafa metalowa Sbm 212 st

szafa metalowa Sbm 212 st

netto: 1 452,00 zł
(brutto: 1 785,96 zł)
szafa metalowa Sbm 101 lx

szafa metalowa Sbm 101 lx

netto: 854,00 zł
(brutto: 1 050,42 zł)
szafa metalowa Sbm 102 lx

szafa metalowa Sbm 102 lx

netto: 919,00 zł
(brutto: 1 130,37 zł)
szafa metalowa Sbm 103 lx

szafa metalowa Sbm 103 lx

netto: 1 030,00 zł
(brutto: 1 266,90 zł)
szafa metalowa Sbm 107 lx

szafa metalowa Sbm 107 lx

netto: 1 070,00 zł
(brutto: 1 316,10 zł)
szafa metalowa Sbm 201 lx

szafa metalowa Sbm 201 lx

netto: 1 207,00 zł
(brutto: 1 484,61 zł)
szafa metalowa Sbm 202 lx

szafa metalowa Sbm 202 lx

netto: 1 309,00 zł
(brutto: 1 610,07 zł)
szafa metalowa Sbm 203 lx

szafa metalowa Sbm 203 lx

netto: 1 454,00 zł
(brutto: 1 788,42 zł)
szafa metalowa Sbm 212 lx

szafa metalowa Sbm 212 lx

netto: 1 610,00 zł
(brutto: 1 980,30 zł)
szafa metalowa Sbm 204 lx

szafa metalowa Sbm 204 lx

netto: 1 640,00 zł
(brutto: 2 017,20 zł)
szafa metalowa Sbm 213 lx

szafa metalowa Sbm 213 lx

netto: 1 898,00 zł
(brutto: 2 334,54 zł)
szafa metalowa Sbm 206 lx

szafa metalowa Sbm 206 lx

netto: 1 699,00 zł
(brutto: 2 089,77 zł)
szafa metalowa Sbm 215 lx

szafa metalowa Sbm 215 lx

netto: 1 767,00 zł
(brutto: 2 173,41 zł)
nadstawka do szafy metalowej Sbm 801

nadstawka do szafy metalowej Sbm 801

netto: 604,00 zł
(brutto: 742,92 zł)
nadstawka do szafy metalowej Sbm 802

nadstawka do szafy metalowej Sbm 802

netto: 730,00 zł
(brutto: 897,90 zł)
nadstawka do szafy metalowej Sbm 803

nadstawka do szafy metalowej Sbm 803

netto: 802,00 zł
(brutto: 986,46 zł)
nadstawka do szafy metalowej Sbm 804 200 mm szer

nadstawka do szafy metalowej Sbm 804 200 mm szer

netto: 888,00 zł
(brutto: 1 092,24 zł)