klasa 0

Sejfy w klasie 0 odporności na włamanie.

Stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. 

Limity przechowywanych wartości reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach klasy 0 niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu - 0,5 jednostki obliczeniowej* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków).  Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

sejf CONSUL 15 klasa O

sejf CONSUL 15 klasa O

netto: 1 880,00 zł
(brutto: 2 312,40 zł)
sejf CONSUL 25 klasa O  lub I

sejf CONSUL 25 klasa O lub I

netto: 2 090,00 zł
(brutto: 2 570,70 zł)
sejf CONSUL 40 klasa 0 lub I

sejf CONSUL 40 klasa 0 lub I

netto: 2 627,00 zł
(brutto: 3 231,21 zł)
sejf CONSUL 50 klasa O lub I

sejf CONSUL 50 klasa O lub I

netto: 3 050,00 zł
(brutto: 3 751,50 zł)
sejf CONSUL 65 klasa 0 lub I

sejf CONSUL 65 klasa 0 lub I

netto: 3 020,00 zł
(brutto: 3 714,60 zł)
sejf CONSUL 20 klasa I

sejf CONSUL 20 klasa I

netto: 2 280,00 zł
(brutto: 2 804,40 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44000 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44000 klasa 0 , S 60 P

netto: 4 097,00 zł
(brutto: 5 039,31 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44001 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44001 klasa 0 , S 60 P

netto: 4 264,00 zł
(brutto: 5 244,72 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44002 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44002 klasa 0 , S 60 P

netto: 4 765,00 zł
(brutto: 5 860,95 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44003 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44003 klasa 0 , S 60 P

netto: 5 393,00 zł
(brutto: 6 633,39 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44004 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44004 klasa 0 , S 60 P

netto: 6 856,00 zł
(brutto: 8 432,88 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44005 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44005 klasa 0 , S 60 P

netto: 7 650,00 zł
(brutto: 9 409,50 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44006 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44006 klasa 0 , S 60 P

netto: 8 319,00 zł
(brutto: 10 232,37 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44007 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44007 klasa 0 , S 60 P

netto: 3 846,00 zł
(brutto: 4 730,58 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44008 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44008 klasa 0 , S 60 P

netto: 4 013,00 zł
(brutto: 4 935,99 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44009 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44009 klasa 0 , S 60 P

netto: 4 891,00 zł
(brutto: 6 015,93 zł)
sejf ognioodporny KöLN 44010 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN 44010 klasa 0 , S 60 P

netto: 5 008,00 zł
(brutto: 6 159,84 zł)
sejf ognioodporny KöLN  SUPER 44100 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN SUPER 44100 klasa 0 , S 60 P

netto: 14 579,00 zł
(brutto: 17 932,17 zł)
sejf ognioodporny KöLN  SUPER 44101 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN SUPER 44101 klasa 0 , S 60 P

netto: 14 234,00 zł
(brutto: 17 507,82 zł)
sejf ognioodporny KöLN  SUPER 44102 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN SUPER 44102 klasa 0 , S 60 P

netto: 15 519,00 zł
(brutto: 19 088,37 zł)
sejf ognioodporny KöLN  SUPER 44103 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN SUPER 44103 klasa 0 , S 60 P

netto: 15 182,00 zł
(brutto: 18 673,86 zł)
sejf ognioodporny KöLN  SUPER 44104 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN SUPER 44104 klasa 0 , S 60 P

netto: 16 735,00 zł
(brutto: 20 584,05 zł)
sejf ognioodporny KöLN  SUPER 44105 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN SUPER 44105 klasa 0 , S 60 P

netto: 16 304,00 zł
(brutto: 20 053,92 zł)
sejf ognioodporny KöLN  SUPER 44106 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN SUPER 44106 klasa 0 , S 60 P

netto: 22 386,00 zł
(brutto: 27 534,78 zł)
sejf ognioodporny KöLN  SUPER 44107 klasa 0 , S 60 P

sejf ognioodporny KöLN SUPER 44107 klasa 0 , S 60 P

netto: 22 774,00 zł
(brutto: 28 012,02 zł)