klasa VI

Sejfy w VI klasie  odporności na włamanie.

Stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. 

Limity przechowywanych wartości reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach klasy VI niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu - 12 jednostek  obliczeniowych (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków).  Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

kasa pancerna KONSMETAL KP 67 klasa VI

kasa pancerna KONSMETAL KP 67 klasa VI

netto: 15 314,00 zł
(brutto: 18 836,22 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 100 klasa VI

kasa pancerna KONSMETAL KP 100 klasa VI

netto: 17 906,00 zł
(brutto: 22 024,38 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 120 klasa VI

kasa pancerna KONSMETAL KP 120 klasa VI

netto: 19 194,00 zł
(brutto: 23 608,62 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 150 klasa VI

kasa pancerna KONSMETAL KP 150 klasa VI

netto: 22 209,00 zł
(brutto: 27 317,07 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KPP 150 klasa VI

kasa pancerna KONSMETAL KPP 150 klasa VI

netto: 25 309,00 zł
(brutto: 31 130,07 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KPP 180 klasa VI

kasa pancerna KONSMETAL KPP 180 klasa VI

netto: 27 917,00 zł
(brutto: 34 337,91 zł)
Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-95 klasa VI 60P

Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-95 klasa VI 60P

netto: 38 393,00 zł
(brutto: 47 223,39 zł)