klasa IV

klasa IV

Sejfy w IV klasie  odporności na włamanie.

Stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. 

Limity przechowywanych wartości reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach klasy IV niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu - 5 jednostek  obliczeniowych (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków).  Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42501 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42501 klasa IV

netto: 7 562,00 zł
(brutto: 9 301,26 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42502 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42502 klasa IV

netto: 7 977,00 zł
(brutto: 9 811,71 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42503 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42503 klasa IV

netto: 8 289,00 zł
(brutto: 10 195,47 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42504 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42504 klasa IV

netto: 8 902,00 zł
(brutto: 10 949,46 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42505 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42505 klasa IV

netto: 9 668,00 zł
(brutto: 11 891,64 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42506 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42506 klasa IV

netto: 12 508,00 zł
(brutto: 15 384,84 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42507 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42507 klasa IV

netto: 13 976,00 zł
(brutto: 17 190,48 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42508 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42508 klasa IV

netto: 8 283,00 zł
(brutto: 10 188,09 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42509 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42509 klasa IV

netto: 10 134,00 zł
(brutto: 12 464,82 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42510 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42510 klasa IV

netto: 11 902,00 zł
(brutto: 14 639,46 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42511 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42511 klasa IV

netto: 13 657,00 zł
(brutto: 16 798,11 zł)
kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42512 klasa IV

kasa pancerna, ognioodporna LONDON 42512 klasa IV

netto: 18 443,00 zł
(brutto: 22 684,89 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 62 PRO klasa IV

kasa pancerna KONSMETAL KP 62 PRO klasa IV

netto: 10 139,00 zł
(brutto: 12 470,97 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 85 PRO klasa IV

kasa pancerna KONSMETAL KP 85 PRO klasa IV

netto: 11 148,00 zł
(brutto: 13 712,04 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 100 PRO klasa IV

kasa pancerna KONSMETAL KP 100 PRO klasa IV

netto: 11 965,00 zł
(brutto: 14 716,95 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 120 PRO klasa IV

kasa pancerna KONSMETAL KP 120 PRO klasa IV

netto: 12 936,00 zł
(brutto: 15 911,28 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 150 PRO klasa IV

kasa pancerna KONSMETAL KP 150 PRO klasa IV

netto: 14 306,00 zł
(brutto: 17 596,38 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 180 PRO klasa IV

kasa pancerna KONSMETAL KP 180 PRO klasa IV

netto: 15 580,00 zł
(brutto: 19 163,40 zł)
kasa pancerna BANKIER M 55 ECBS klasa IV

kasa pancerna BANKIER M 55 ECBS klasa IV

netto: 12 213,00 zł
(brutto: 15 021,99 zł)
kasa pancerna BANKIER M 67 ECBS klasa IV

kasa pancerna BANKIER M 67 ECBS klasa IV

netto: 12 867,00 zł
(brutto: 15 826,41 zł)
kasa pancerna BANKIER M 85 ECBS klasa IV

kasa pancerna BANKIER M 85 ECBS klasa IV

netto: 14 726,00 zł
(brutto: 18 112,98 zł)
kasa pancerna BANKIER M 1055 ECBS klasa IV

kasa pancerna BANKIER M 1055 ECBS klasa IV

netto: 15 752,00 zł
(brutto: 19 374,96 zł)
kasa pancerna BANKIER M 1568 ECBS klasa IV

kasa pancerna BANKIER M 1568 ECBS klasa IV

netto: 22 452,00 zł
(brutto: 27 615,96 zł)
Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-95 klasa IV 60P

Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-95 klasa IV 60P

netto: 31 811,00 zł
(brutto: 39 127,53 zł)