klasa III

Sejfy w III klasie  odporności na włamanie.

Stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. 

Limity przechowywanych wartości reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach klasy III niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu - 3 jednostki  obliczeniowe (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków).  Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42001

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42001

netto: 8 564,00 zł
(brutto: 10 533,72 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42002

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42002

netto: 9 715,00 zł
(brutto: 11 949,45 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42003

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42003

netto: 10 435,00 zł
(brutto: 12 835,05 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42004

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42004

netto: 11 051,00 zł
(brutto: 13 592,73 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42005

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42005

netto: 13 094,00 zł
(brutto: 16 105,62 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42006

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42006

netto: 16 231,00 zł
(brutto: 19 964,13 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42007

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42007

netto: 19 932,00 zł
(brutto: 24 516,36 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42008

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42008

netto: 10 291,00 zł
(brutto: 12 657,93 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42009

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42009

netto: 13 889,00 zł
(brutto: 17 083,47 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42010

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42010

netto: 15 241,00 zł
(brutto: 18 746,43 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42011

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42011

netto: 20 076,00 zł
(brutto: 24 693,48 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42012

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42012

netto: 24 393,00 zł
(brutto: 30 003,39 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42013

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42013

netto: 27 196,00 zł
(brutto: 33 451,08 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42014

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42014

netto: 28 491,00 zł
(brutto: 35 043,93 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42015

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42015

netto: 12 616,00 zł
(brutto: 15 517,68 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42016

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42016

netto: 14 320,00 zł
(brutto: 17 613,60 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42017

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42017

netto: 17 054,00 zł
(brutto: 20 976,42 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42018

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42018

netto: 20 865,00 zł
(brutto: 25 663,95 zł)
kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42019

kasa pancerna klasa III ognioodporna ROM 42019

netto: 26 534,00 zł
(brutto: 32 636,82 zł)
sejf SAVE4ever III 419100 klasa III ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever III 419100 klasa III ECBS "od ręki"

netto: 4 455,00 zł
(brutto: 5 479,65 zł)
sejf SAVE4ever III 419101 klasa III ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever III 419101 klasa III ECBS "od ręki"

netto: 5 421,00 zł
(brutto: 6 667,83 zł)
sejf SAVE4ever III 419102 klasa III ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever III 419102 klasa III ECBS "od ręki"

netto: 5 814,00 zł
(brutto: 7 151,22 zł)
sejf SAVE4ever III 419103 klasa III ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever III 419103 klasa III ECBS "od ręki"

netto: 6 300,00 zł
(brutto: 7 749,00 zł)
sejf SAVE4ever III 419104 klasa III ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever III 419104 klasa III ECBS "od ręki"

netto: 7 267,00 zł
(brutto: 8 938,41 zł)
sejf SAVE4ever III 419105 klasa III ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever III 419105 klasa III ECBS "od ręki"

netto: 8 336,00 zł
(brutto: 10 253,28 zł)
sejf SAVE4ever III 419106 klasa III ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever III 419106 klasa III ECBS "od ręki"

netto: 9 208,00 zł
(brutto: 11 325,84 zł)
sejf PROguard 65 klasa III

sejf PROguard 65 klasa III

netto: 9 279,00 zł
(brutto: 11 413,17 zł)
sejf PROguard 120 klasa III

sejf PROguard 120 klasa III

netto: 11 970,00 zł
(brutto: 14 723,10 zł)
sejf PROguard 160 klasa III

sejf PROguard 160 klasa III

netto: 13 302,00 zł
(brutto: 16 361,46 zł)
sejf PROguard 215 klasa III

sejf PROguard 215 klasa III

netto: 16 368,00 zł
(brutto: 20 132,64 zł)
sejf PROguard 305 klasa III

sejf PROguard 305 klasa III

netto: 19 948,00 zł
(brutto: 24 536,04 zł)
sejf PROguard 370 klasa III

sejf PROguard 370 klasa III

netto: 21 843,00 zł
(brutto: 26 866,89 zł)
sejf PROguard 465 klasa III

sejf PROguard 465 klasa III

netto: 24 405,00 zł
(brutto: 30 018,15 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 62 PRO klasa III

kasa pancerna KONSMETAL KP 62 PRO klasa III

netto: 7 519,00 zł
(brutto: 9 248,37 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 100 PRO klasa III

kasa pancerna KONSMETAL KP 100 PRO klasa III

netto: 9 205,00 zł
(brutto: 11 322,15 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 150 PRO klasa III

kasa pancerna KONSMETAL KP 150 PRO klasa III

netto: 11 312,00 zł
(brutto: 13 913,76 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 180 PRO klasa III

kasa pancerna KONSMETAL KP 180 PRO klasa III

netto: 12 487,00 zł
(brutto: 15 359,01 zł)
sejf antywłamaniowy FORT 67 klasa III ECBS

sejf antywłamaniowy FORT 67 klasa III ECBS

Rabat: 26 %
netto: 7 864,72 zł
(brutto: 9 673,61 zł)
sejf antywłamaniowy FORT 99 klasa III ECBS

sejf antywłamaniowy FORT 99 klasa III ECBS

Rabat: 26 %
netto: 10 224,58 zł
(brutto: 12 576,23 zł)
sejf antywłamaniowy FORT 1368 klasa III ECBS

sejf antywłamaniowy FORT 1368 klasa III ECBS

Rabat: 26 %
netto: 13 905,34 zł
(brutto: 17 103,57 zł)
sejf antywłamaniowy FORT 1385 klasa III ECBS

sejf antywłamaniowy FORT 1385 klasa III ECBS

Rabat: 26 %
netto: 15 357,96 zł
(brutto: 18 890,29 zł)
sejf antywłamaniowy FORT 1668 klasa III ECBS

sejf antywłamaniowy FORT 1668 klasa III ECBS

Rabat: 26 %
netto: 15 939,60 zł
(brutto: 19 605,71 zł)
sejf antywłamaniowy FORT 1685 klasa III ECBS

sejf antywłamaniowy FORT 1685 klasa III ECBS

Rabat: 26 %
netto: 16 768,40 zł
(brutto: 20 625,13 zł)
Sejf ognioodporny DUOFORCE M-40 klasa III 60P

Sejf ognioodporny DUOFORCE M-40 klasa III 60P

netto: 11 300,00 zł
(brutto: 13 899,00 zł)
Sejf ognioodporny DUOFORCE M-65 klasa III 60P

Sejf ognioodporny DUOFORCE M-65 klasa III 60P

netto: 12 650,00 zł
(brutto: 15 559,50 zł)
Sejf ognioodporny DUOFORCE M-120 klasa III 60P

Sejf ognioodporny DUOFORCE M-120 klasa III 60P

netto: 15 650,00 zł
(brutto: 19 249,50 zł)
Sejf ognioodporny DUOFORCE M-160 klasa III 60P

Sejf ognioodporny DUOFORCE M-160 klasa III 60P

netto: 17 100,00 zł
(brutto: 21 033,00 zł)
Sejf ognioodporny DUOFORCE M-225 klasa III 60P

Sejf ognioodporny DUOFORCE M-225 klasa III 60P

netto: 21 800,00 zł
(brutto: 26 814,00 zł)