klasa V

Sejfy w V klasie  odporności na włamanie.

Stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. 

Limity przechowywanych wartości reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach klasy V niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu - 8 jednostek  obliczeniowych (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków).  Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

kasa pancerna AMSTERDAM 42701 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42701 klasa V LFS 30 P

netto: 10 912,00 zł
(brutto: 13 421,76 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42702 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42702 klasa V LFS 30 P

netto: 11 359,00 zł
(brutto: 13 971,57 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42703 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42703 klasa V LFS 30 P

netto: 11 997,00 zł
(brutto: 14 756,31 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42704 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42704 klasa V LFS 30 P

netto: 12 750,00 zł
(brutto: 15 682,50 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42705 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42705 klasa V LFS 30 P

netto: 15 922,00 zł
(brutto: 19 584,06 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42706 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42706 klasa V LFS 30 P

netto: 17 862,00 zł
(brutto: 21 970,26 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42707 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42707 klasa V LFS 30 P

netto: 11 455,00 zł
(brutto: 14 089,65 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42709 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42709 klasa V LFS 30 P

netto: 15 444,00 zł
(brutto: 18 996,12 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42710 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42710 klasa V LFS 30 P

netto: 17 856,00 zł
(brutto: 21 962,88 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42711 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42711 klasa V LFS 30 P

netto: 23 110,00 zł
(brutto: 28 425,30 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42712 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42712 klasa V LFS 30 P

netto: 25 314,00 zł
(brutto: 31 136,22 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42713 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42713 klasa V LFS 30 P

netto: 26 446,00 zł
(brutto: 32 528,58 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42714 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42714 klasa V LFS 30 P

netto: 13 520,00 zł
(brutto: 16 629,60 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42715 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42715 klasa V LFS 30 P

netto: 14 879,00 zł
(brutto: 18 301,17 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42716 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42716 klasa V LFS 30 P

netto: 16 558,00 zł
(brutto: 20 366,34 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42717 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42717 klasa V LFS 30 P

netto: 18 452,00 zł
(brutto: 22 695,96 zł)
kasa pancerna AMSTERDAM 42718 klasa V LFS 30 P

kasa pancerna AMSTERDAM 42718 klasa V LFS 30 P

netto: 25 582,00 zł
(brutto: 31 465,86 zł)
kasa pancerna KONSMETAL  KP 67  klasa V

kasa pancerna KONSMETAL KP 67 klasa V

netto: 12 156,00 zł
(brutto: 14 951,88 zł)
kasa pancerna KONSMETAL  KP 100  klasa V

kasa pancerna KONSMETAL KP 100 klasa V

netto: 14 521,00 zł
(brutto: 17 860,83 zł)
kasa pancerna KONSMETAL  KP 120  klasa V

kasa pancerna KONSMETAL KP 120 klasa V

netto: 15 640,00 zł
(brutto: 19 237,20 zł)
kasa pancerna KONSMETAL  KP 150  klasa V

kasa pancerna KONSMETAL KP 150 klasa V

netto: 18 276,00 zł
(brutto: 22 479,48 zł)
Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-95 klasa V 60P

Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-95 klasa V 60P

netto: 32 197,00 zł
(brutto: 39 602,31 zł)
Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-245 klasa V 60P

Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-245 klasa V 60P

netto: 39 950,00 zł
(brutto: 49 138,50 zł)
Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-405 klasa V 60P

Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-405 klasa V 60P

netto: 48 140,00 zł
(brutto: 59 212,20 zł)
Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-520 klasa V 60P

Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-520 klasa V 60P

netto: 52 803,00 zł
(brutto: 64 947,69 zł)
Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-885 klasa V 60P

Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-885 klasa V 60P

netto: 70 159,00 zł
(brutto: 86 295,57 zł)
Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-1090 klasa V 60P

Sejf antywybuchowy TRIFORCE T2 M-1090 klasa V 60P

netto: 76 165,00 zł
(brutto: 93 682,95 zł)