klasa II

Sejfy w II klasie  odporności na włamanie.

Stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. 

Limity przechowywanych wartości reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach klasy II niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu - 1,5 jednostki  obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków).  Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zamykana szuflada do DuoGuard M 115 - 332

Zamykana szuflada do DuoGuard M 115 - 332

netto: 420,00 zł
(brutto: 516,60 zł)
Zamykana szuflada do DuoGuard M 445

Zamykana szuflada do DuoGuard M 445

netto: 500,00 zł
(brutto: 615,00 zł)
skrytka do DuoGuard M 335 - 445

skrytka do DuoGuard M 335 - 445

netto: 1 500,00 zł
(brutto: 1 845,00 zł)
skrytka do DuoGuard M 115- 205

skrytka do DuoGuard M 115- 205

netto: 1 350,00 zł
(brutto: 1 660,50 zł)
KP 100+ WBX3

KP 100+ WBX3

netto: 11 771,00 zł
(brutto: 14 478,33 zł)
Kasa pancerna KAMET SP 40 klasa II 400x510x360

Kasa pancerna KAMET SP 40 klasa II 400x510x360

netto: 2 840,00 zł
(brutto: 3 493,20 zł)
Kasa pancerna KAMET SP 60 klasa II 600x510x520

Kasa pancerna KAMET SP 60 klasa II 600x510x520

netto: 3 497,00 zł
(brutto: 4 301,31 zł)
Kasa pancerna KAMET SP 80 klasa II 800x510x450

Kasa pancerna KAMET SP 80 klasa II 800x510x450

netto: 3 903,00 zł
(brutto: 4 800,69 zł)
Sejf SG II 60 600x510x520  różne zamki

Sejf SG II 60 600x510x520 różne zamki

netto: 2 469,00 zł
(brutto: 3 036,87 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41500 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41500 klasa II

netto: 6 587,93 zł
(brutto: 8 103,16 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41501 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41501 klasa II

netto: 7 088,03 zł
(brutto: 8 718,28 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41502 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41502 klasa II

netto: 8 254,92 zł
(brutto: 10 153,55 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41503 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41503 klasa II

netto: 8 921,73 zł
(brutto: 10 973,73 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41504 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41504 klasa II

netto: 9 735,22 zł
(brutto: 11 974,32 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41505 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41505 klasa II

netto: 10 588,70 zł
(brutto: 13 024,10 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41506 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41506 klasa II

netto: 13 322,57 zł
(brutto: 16 386,76 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41507 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41507 klasa II

netto: 14 969,55 zł
(brutto: 18 412,55 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41508 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41508 klasa II

netto: 8 835,05 zł
(brutto: 10 867,11 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41509 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41509 klasa II

netto: 11 002,11 zł
(brutto: 13 532,60 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41510 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41510 klasa II

netto: 12 969,16 zł
(brutto: 15 952,07 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41511 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41511 klasa II

netto: 15 756,38 zł
(brutto: 19 380,35 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41512 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41512 klasa II

netto: 21 837,54 zł
(brutto: 26 860,17 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41513 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41513 klasa II

netto: 23 757,92 zł
(brutto: 29 222,24 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41514 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41514 klasa II

netto: 24 338,02 zł
(brutto: 29 935,76 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41515 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41515 klasa II

netto: 11 255,50 zł
(brutto: 13 844,26 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41516 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41516 klasa II

netto: 12 489,07 zł
(brutto: 15 361,55 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41517 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41517 klasa II

netto: 14 922,89 zł
(brutto: 18 355,15 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41518 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41518 klasa II

netto: 16 423,17 zł
(brutto: 20 200,50 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41519 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41519 klasa II

netto: 22 924,43 zł
(brutto: 28 197,05 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41300.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41300.00

netto: 4 446,00 zł
(brutto: 5 468,58 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41301.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41301.00

netto: 5 488,00 zł
(brutto: 6 750,24 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41302.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41302.00

netto: 6 182,00 zł
(brutto: 7 603,86 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41303.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41303.00

netto: 6 877,00 zł
(brutto: 8 458,71 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41304.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41304.00

netto: 7 572,00 zł
(brutto: 9 313,56 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41305.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41305.00

netto: 9 656,00 zł
(brutto: 11 876,88 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41306.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41306.00

netto: 11 045,00 zł
(brutto: 13 585,35 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41308.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41308.00

netto: 12 782,00 zł
(brutto: 15 721,86 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41312.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41312.00

netto: 14 241,00 zł
(brutto: 17 516,43 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41313.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41313.00

netto: 15 630,00 zł
(brutto: 19 224,90 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41315.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41315.00

netto: 22 160,00 zł
(brutto: 27 256,80 zł)
sejf SAVE4ever II 413100 klasa II ECBS

sejf SAVE4ever II 413100 klasa II ECBS

netto: 4 079,00 zł
(brutto: 5 017,17 zł)
sejf SAVE4ever II 413101 klasa II ECBS

sejf SAVE4ever II 413101 klasa II ECBS

netto: 4 823,00 zł
(brutto: 5 932,29 zł)
sejf SAVE4ever II 413102 klasa II ECBS

sejf SAVE4ever II 413102 klasa II ECBS

netto: 5 313,00 zł
(brutto: 6 534,99 zł)
sejf SAVE4ever II 413103 klasa II ECBS

sejf SAVE4ever II 413103 klasa II ECBS

netto: 5 864,00 zł
(brutto: 7 212,72 zł)
sejf SAVE4ever II 413104 klasa II ECBS

sejf SAVE4ever II 413104 klasa II ECBS

netto: 6 598,00 zł
(brutto: 8 115,54 zł)
sejf SAVE4ever II 413105 klasa II ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever II 413105 klasa II ECBS "od ręki"

netto: 7 021,00 zł
(brutto: 8 635,83 zł)
sejf SAVE4ever II 413106 klasa II ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever II 413106 klasa II ECBS "od ręki"

netto: 7 546,00 zł
(brutto: 9 281,58 zł)
kasa pancerna PRAG 46100 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46100 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 8 962,15 zł
(brutto: 11 023,44 zł)
kasa pancerna PRAG 46101 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46101 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 10 299,87 zł
(brutto: 12 668,84 zł)
kasa pancerna PRAG 46102 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46102 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 12 400,89 zł
(brutto: 15 253,10 zł)
kasa pancerna PRAG 46103 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46103 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 16 783,47 zł
(brutto: 20 643,67 zł)
kasa pancerna PRAG 46104 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46104 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 18 630,06 zł
(brutto: 22 914,97 zł)
kasa pancerna PRAG 46105 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46105 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 20 312,53 zł
(brutto: 24 984,41 zł)
kasa pancerna PRAG 46106 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46106 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 29 619,34 zł
(brutto: 36 431,79 zł)
kasa pancerna PRAG 46107 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46107 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 32 787,29 zł
(brutto: 40 328,37 zł)
kasa pancerna PRAG 46108 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46108 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 38 491,20 zł
(brutto: 47 344,18 zł)
Kasa pancerna KONSMETAL KP 67/II

Kasa pancerna KONSMETAL KP 67/II

netto: 3 759,00 zł
(brutto: 4 623,57 zł)
Kasa pancerna KONSMETAL KP 100 klasa II

Kasa pancerna KONSMETAL KP 100 klasa II

netto: 4 537,00 zł
(brutto: 5 580,51 zł)
Kasa pancerna KONSMETAL KP 120 klasa II

Kasa pancerna KONSMETAL KP 120 klasa II

netto: 5 022,00 zł
(brutto: 6 177,06 zł)
Kasa pancerna KONSMETAL KP 150 klasa II

Kasa pancerna KONSMETAL KP 150 klasa II

netto: 5 681,00 zł
(brutto: 6 987,63 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 46 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 46 Valberg

Rabat: 25 %
netto: 4 200,00 zł
(brutto: 5 166,00 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 67 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 67 Valberg

Rabat: 25 %
netto: 5 061,00 zł
(brutto: 6 225,03 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 75 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 75 Valberg

Rabat: 25 %
netto: 5 214,75 zł
(brutto: 6 414,14 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 95 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 95 Valberg

Rabat: 25 %
netto: 6 436,50 zł
(brutto: 7 916,90 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 110 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 110 Valberg

Rabat: 25 %
netto: 7 587,75 zł
(brutto: 9 332,93 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 133 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 133 Valberg

Rabat: 25 %
netto: 9 157,50 zł
(brutto: 11 263,73 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 165 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 165 Valberg

Rabat: 25 %
netto: 11 906,25 zł
(brutto: 14 644,69 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 1993 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 1993 Valberg

Rabat: 25 %
netto: 16 452,00 zł
(brutto: 20 235,96 zł)
DuoGuard M-65 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-65 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 8 658,00 zł
(brutto: 10 649,34 zł)
DuoGuard M-115 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-115 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 10 893,00 zł
(brutto: 13 398,39 zł)
DuoGuard M-150 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-150 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 12 695,00 zł
(brutto: 15 614,85 zł)
DuoGuard M-205 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-205 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 15 070,00 zł
(brutto: 18 536,10 zł)
DuoGuard M-290 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-290 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 18 732,00 zł
(brutto: 23 040,36 zł)
DuoGuard M-355 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-355 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 20 241,00 zł
(brutto: 24 896,43 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 45 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 45 PRO klasa II

netto: 5 202,00 zł
(brutto: 6 398,46 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 62 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 62 PRO klasa II

netto: 6 020,00 zł
(brutto: 7 404,60 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 100 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 100 PRO klasa II

netto: 7 315,00 zł
(brutto: 8 997,45 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 150 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 150 PRO klasa II

netto: 8 908,00 zł
(brutto: 10 956,84 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 180 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 180 PRO klasa II

netto: 9 818,00 zł
(brutto: 12 076,14 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 3450 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 3450 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 2 579,44 zł
(brutto: 3 172,71 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 4450 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 4450 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 3 283,96 zł
(brutto: 4 039,27 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 46 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 46 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 2 924,48 zł
(brutto: 3 597,11 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 5450 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 5450 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 3 599,36 zł
(brutto: 4 427,21 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 6465 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 6465 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 4 807,00 zł
(brutto: 5 912,61 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 65 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 65 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 3 430,64 zł
(brutto: 4 219,69 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 8465 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 8465 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 5 376,24 zł
(brutto: 6 612,78 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 90 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 90 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 4 515,16 zł
(brutto: 5 553,65 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 1065 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 1065 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 6 921,32 zł
(brutto: 8 513,22 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 1265 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 1265 klasa II

Rabat: 24 %
netto: 7 393,28 zł
(brutto: 9 093,73 zł)